Buluşmalar için argümanlar:

Başarılı bir öğrenci ve gençlik değişim projesine yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla alacağına inanıyoruz. Bir öğrenci veya gençlik değişimi projesi için en önemli argümanlar bizim görüşümüzle üç grupta özetlenebilir:

1. Bireysel deneyimler ve ağlar

Değişim, hayatımız boyunca bize eşlik eden ve bizi etkileyen benzersiz deneyimler yaratan iz bırakan bir zamandır. Başka bir kültüre girmek ve kişisel deneyimleri, farklılıklar ve benzerlikler konusunda tamamen yeni bir anlayış yaratır. Bir değişim partneri ile doğrudan temasta bulunmak, onun değerleri, fikirleri ve deneyimlerini bizim için canlı ve anlaşılır hale getirir. Bir tatil gezisinden farklı olarak, katılımcılar değişim zamanlarını değişim partnerleri ve sıklıkla onların aileleriyle birlikte yoğun bir şekilde geçirirler. Bu şekilde bazen ömür boyu süren arkadaşlıklar oluşur. Pek çok gencin, değişimden sonra, kendi ülkelerinde diğer kültür ve toplumun savunucuları haline gelmesi boşuna değil. Ama bir değişim daha da fazlasıdır: gençler, bir değişim projesi sırasında bir özyansıtmanın tamamen yeni bir olasılığına sahip oluyorlar. Kendi dünya görüşlerinin ve kültürel alışkanlıklarının doğrudan dış görünümü ile yüzleşirler. Böylece kendileri ve hayatları hakkında tamamen yeni bir bakış açısı kazanırlar. Bu özyansıtma biçimi, bireysel gelişim için büyük bir fırsattır.

2. Bir değişim, sayısız bireysel yeterlilikleri eğitir ve güçlendirir

Uluslararası deneyimler bu zamanda çalışma ya da meslek için önemli temel yetkinliklerdir. Ayrıca, değişim deneyimleri önemli bireysel yeterlilikleri güçlendirmeye kanıtsal olarak katkıda bulunur. Bunlar, artan kendine güven, bağımsızlık ve daha fazla esneklik, empati ve iletişim becerileri gibi sorumluluk duygusunu içerir. Bunlar günümüzde çok sayıda meslekte giderek daha fazla önem kazanan yetkinliklerdir. Bununla kalmıyor, çocuklar ve gençler, kendi dilsel ve sosyal becerilerini bir değişim yoluyla eğitirler. Bütün bunlar genç değişim katılımcılarına kişisel gelişimleri için temel faydalar sağlar, çünkü küreselleşmiş ve ağlarla bağlanmış dünyamızda küresel yeterlikler temel yetkinlikler haline gelmiştir.

3. Toplumlarımız değişime katılanlardan yararlanıyor

Değişim programları aracılığıyla, toplumlar arasındaki mevcut ilişkileri güçlendiririz – bizimle ilgili olarak, Almanya ve Türkiye arasında – ve yenilerini inşa ederiz. Gençlik değişim projelerinin uygulanması, gelecek kuşak karar vericilere değerli kültürel deneyimler aktarıyor ve farklılıkların kabulü ve anlaşılmasının yanı sıra sayısız ortak özellik için de bir duyarlılık sağlıyor. Diğer bir deyişle, bir değişim projesine katılarak, gençler bugünden gelecekteki toplumlarımızın işbirliği için bir temel atıyorlar. Hem sosyal ve küresel-sosyal dayanışmayı güçlendiriyor hem de uluslararası sivil toplumu güçlendiriyorlar. Bunun dışında toplumlarımız, değişim deneyimlerinden bireysel olarak yararlanan gençlerden yararlanmaktadır. Böylelikle bir değişim sadece bireysel değil, daha geniş anlamda genel toplumsal başarıya katkıda bulunur.

Mevcut çağrılar

Şuan bir çağrımız yok

Destek Programlarımız

Küçük Proje Finansmanı
WILLKOMMEN TÜRKEI!
HOS GELDIN ALMANYA!
Model projeler

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke ist eine Initiative der Stiftung Mercator.
Stiftung Mercator’un girisimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya

… girişimiyle

Türk ortakları

sponsorlar ve ortaklar

Fragen, Ideen oder Anregungen?
Sorular, fikirler veya öneriler?

Kontaktformular

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.