Değişim

nedir?

Scroll Down

Flip chart’lar ve yoğun tartışan gruplar, selfie çubuğu ile bir grup genç ve sinemada canlı müzik yapan gençler. Yine başka bir yerde, gençler bir arada oturmuş çizim masaları başında farklı dillerde çizgi romanları geliştiriyorlar. Bu durumların ortak noktası nedir? Böyle veya buna benzer oluyor uluslararası gençlik değişim programlarının etkisi.

 

Ama öğrenci veya gençlik değişimi aslında nedir?

Bir değişimin temeli, farklı ülkelerden ve toplumlardan gelen gençlerin – bizim örneğimizde Almanya ve Türkiye’den – belli bir süre birlikte zaman geçirip birbirlerini tanımasıdır. Diğer ülkedeki hayata katılıp değişim partnerinin yaşadığı dünyayı öğrenirler. Katılımcılar çoğunlukla içerikle ilgili projelerle ilgilenirler ve böylece ortak bir şeyler yaratırlar. Ortak proje çalışmaları ve ortak eğlence etkinlikleri, geziler ve turistik yerlere ziyaretler aracılığıyla birbirlerini ve diğer ülkeyi tanımayı ve anlamayı öğrenirler.

Böylece, uluslararası gençlik ve öğrenci değişimleri okul içi veya okul dışı eğitimin bir parçasıdır. Başarılı bir karşılaşma projesi, dengeli bir eğitim ve (boş zaman aktivitesi) eğlence ortamına sahiptir. Turistik yerlere gezi ya da kültürel etkinliklere katılım tabii ki genellikle diğer ülke hakkında önemli olguları öğrenmek, programın bir parçasıdır. Bir değişim projesinde ise içeriksel ağırlıklı konular ve insanlar arası tanışma ağır basıyor. Bu esnada gençler de kendi tutumlarını yansıtırlar ve böylece kendileri hakkında bir şeyler öğrenirler.

 

Gençlik değişim projelerinin uygulanması, gelecek kuşaktaki karar vericilere değerli kültürel deneyimler aktarıyor ve farklılıkların kabulü ve anlaşılmasının yanı sıra sayısız ortak özellik için de bir duyarlılık sağlıyor. Ayrıca gençler için bu değişim deneyiminin bir de getirisi var. Kültürlerarası değişim, çeşitli temel ve kültürlerarası yeterlikleri güçlendiriyor. Bu şekilde, bir değişimin olumlu etkileri sadece gençlerin kişisel gelişimine değil, daha geniş anlamda genel sosyal başarılarına da yarar sağlıyor.

 

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın Türkiye-Almanya öğrenci ve gençlik değişimi, proje ve program tasarımlarına gençleri aktif olarak iştirak ettirir ve böylece ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alır. Bundan dolayı da proje koordinasyonunun pedagojik eğitimli uzmanlar tarafından üstlenilmesi çok önemlidir. Programlarımızın önemli bir yönü, beraberlik ve eşitlik ilkesidir. Her iki partner projelerini birlikte hayata geçirmelidir. Amaç, her iki ülkenin de ziyaret edilmesidir. İdeal olarak, bir gidiş ve bir iade-i ziyaret.

Mevcut çağrılar

Şuan bir çağrımız yok

Destek Programlarımız

Küçük Proje Finansmanı
WILLKOMMEN TÜRKEI!
HOS GELDIN ALMANYA!
Model projeler

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke ist eine Initiative der Stiftung Mercator.
Stiftung Mercator’un girisimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya

… girişimiyle

 Türk ortakları

sponsorlar ve ortaklar

Fragen, Ideen oder Anregungen?
Sorular, fikirler veya öneriler?

Kontaktformular

  • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.