Türkiye-Almanya buluşma projenizi finanse etmek için karmaşık olmayan bir değişim programı mı arıyorsunuz? O halde bizim küçük proje finansmanımız tam size göre! Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın amacı, mümkün olduğunca çok sayıda gençlere ve gençlik çalışmaları alanından aktörlere ulaşarak değişim ve buluşmaları sağlamaktır. Bu nedenle, Küçük Proje Finansmanı ile DTJB, kısmi veya istisnai durumlarda tam finansman olarak 5000 Avro’ya kadar desteklenebilen küçük ve orta ölçekli projeler için esnek bir destek programı sunmaktadır.

 

Hemen şimdi: Küçük Proje Finansmanı ile yeni adımlar atmak

Koronavirüs pandemisi gündelik hayatımızı dramatik bir şekilde değiştirmekte ve uluslararası öğrenci ve gençlik değişimi mevcut koşullar altında -en azından alışılagelmiş şekilde- mümkün olmamakta. Mevcut durum, gençler arasında sınır ötesi diyaloğun hâlâ önemli olduğunu açıkça göstermekte: Yalnızca sınır ötesi işbirliği sayesinde mevcut zorlukların üstesinden gelebilmemiz mümkün olabilecektir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya bu nedenle Küçük Proje Finansmanı ile şu anki zor koşullar altında gençlerin değişimini ve karşılaşmasını sağlayan projeleri de destekliyor.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, 1 Mayıs 2020’den itibaren iki ülke gençlerinin değişimi ve diyaloğunu yeniden düşünerek, örneğin fiziksel karşılaşma olmadan dijital bir format ile tüm zorluklara rağmen bunu mümkün kılan yenilikçi projeleri 5.000 Avro ile finanse edecektir. Proje fikriniz için gayrı resmi başvurunuzu e-posta ile hemen şimdi gönderebilirsiniz. Başvuru, aşağıdaki noktaları içermelidir: Hedef ve hedef grubu, yöntemler, konu, (Türkiye-Almanya) öğrenci ve gençlik değişimi için faydaları ve ayrıca bir zaman ve finansman planı.

Prensipte, projelerin doğrudan uygulanması için gerekli olan proje ile ilgili tüm fonlara başvurulabilir. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya başvuruları her zaman kabul etmektedir.

Lütfen başvurunuzu şu adrese gönderin: Defne Yalman (yalman@genclikkoprusu.org). Finansman olasılıkları veya proje uygulaması hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen bizimle her zaman iletişime geçmekten çekinmeyin.

Aşağıdaki bilgiler, sadece fiziksel bir karşılaşmanın gerçekleştiği projelerle ilişkili olan finansman dizisi “Küçük Proje Finansmanı” ile ilgilidir.

Esnek finansman, çeşitli aktörler

ve projeler

Bununla farklı aktörlerin projeleri, farklı konu ve yöntemlere sahip uzmanlık alanları desteklenebilir. Örneğin, okul dışı gençlik değişimleri, uzman değişimi, öğrenci değişimi, üniversite öğrenci değişimi alanında ve de okul ortaklıkları veya çalışma kampları ve gönüllü hizmetleri alanlarında projeler desteklenebilir. Şimdiye kadar desteklediğimiz kar amacı gütmeyen kuruluşların listesi de uzun. Esnek ve karmaşık olmayan başvuruların yanı sıra yakın desteğimiz de çeşitli proje ortaklarının farklı projeleri hayata geçirmelerini mümkün kılmaktadır. Konular spor ve kültürden beslenmeye ve sosyal konulara kadar uzanmaktadır.

Neler destekleniyor?

Küçük Proje Finansmanı kapsamında verilen ödenekler, örneğin sorumlu yöneticilerin ve gençlerin hazırlık ve müteakip değerlendirme toplantıları, ziyaret ve iade-i ziyaret için seyahat masrafları, varış yerinde seyahat masrafları; Konaklama ve program masrafları (konaklama, yeme-içme, zorunlu sigorta, giriş ücretleri, çalışma materyalleri); Proje kapsamında çevirmenler ve konuşmacılar için ücretler ve benzer maliyetlere harcanabilir.

Karmaşık olmayan başvuru

Küçük proje finansmanı bağlamında finansman için başvuru basittir. Türkiye-Almanya öğrenci ve gençlik değişimi için veri tabanımıza kayıt olup, projenizi oraya girmeniz ve fon başvurusunda bulunmanız yeterlidir. Veri tabanımızda, kendilerini ve projelerini orada sunan halihazırda 600’den fazla kuruluş var. Başvuruların ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğinden, Küçük Proje Finansmanı kapsamındaki fonların, projenin başlamasına en geç üç ay kala başvurularak talep edilmesi gerektiğini lütfen unutmayın (burada proje başlangıcı, projeyle ilişkili ilk masrafların gerçekleştiği an demek oluyor).

 

Küçük Proje Finansmanı ile ilgili tüm önemli soruları SSS’lerimizde sizin için hazırladık. Ayrıca, planladığınız projenizi tasarlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olabilecek proje başvurusuna yedi adımlık bir işlem hazırladık.

Hangi projeleri finanse edebiliyoruz?

Küçük proje fonumuzla birbirinden farklı alanlardaki projeleri finansal olarak destekliyoruz. Kültürel ve mesleki eğitim, spor, kültür, beslenme, doğa bilimleri, teknik ve bilişim teknolojileri gibi daha birçok alanda fon desteği sağlıyoruz.

Ayrıca: Aynı zamanda değişim programı ve buluşma projelerinin ön hazırlık ve değerlendirme toplantılarına da fon desteği veriyoruz. Bunun yanı sıra oldukça yenilikçi projeleri fon yönetmeliğimizin kapsamına girmeseler dahi yüksek bir meblağ ile destekliyoruz.

Fon miktarı ne kadar?

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, “Küçük Proje Fonu” adlı değişim programıyla Türk-Alman öğrenci ve gençlik değişim ve buluşma projelerini 5.000 Euro’ya kadar destekliyor.

Fonlar nasıl sağlanıyor?

Projeleri hem a) kısmi finansman hem de b) tam finansman (istisnai durumlarda) yoluyla destekliyoruz.

 

a) Kısmi finansman

Bir harcama ve finansman planı baz alınarak sübvansiyonlar kısmi finansman şeklinde aktarılabiliyor. Burada bir öz kaynağın / katkı payının (örneğin başvuru ücreti olarak) ödenmesi ve dış kaynak (başka fon kaynaklarının ve/ya sponsorların finansal desteği) başvurusunun da yapılması gerektiği dikkate alınmalı.

 

b) Tam finansman

İstisnai durumlarda oldukça yenilikçi projeleri tam finansman çerçevesinde 5.000 Euro’ya kadar destekliyoruz.

Buna paralel olarak kendi kaynaklarımızdan (örneğin KPJ veya Erasmus+ üzerinden) ek fonlar için de başvurularak kombinasyon yapılabilir. Bunun yanı sıra diğer özel bağışçıların fonları da kombinasyona dâhil edilebilir.

Neler için fon başvurusu yapılabilir?

“Küçük proje fonu”muzla aşağıdaki harcamalar ve program bölümleri finanse edilebilir.

 

 • Eğitim personeli ve gençlere yönelik ön hazırlık ve değerlendirme toplantıları
 • Ziyaretler ve iade-i ziyaretler için yol masrafları
 • İkâmet ve program masrafları (konaklama, beslenme, sigortalar, giriş ücretleri, çalışma materyalleri vb. masraflar)
 • Telif ücretleri (Tercümanlar, konuşmacılar vb. için)
 • Proje bağlamındaki benzer harcamalar

Fon başvurusu nereye yapılıyor?

Başvurular doğrudan Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya yapılıyor. Almanya’da kayıtlı kurumlar Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın Almanya’daki çalışma ofisine, Türkiye’de kayıtlı kurumlar ise Türkiye’deki program büromuza başvurabiliyor.

Başvuru için gerekli form ve dokümanları önceden kullanıcı olarak kaydolduktan sonra veri bankamız üzerinden temin edebilirsiniz. Not: Kullanıcı hesabınızın aktif hale gelmesi birkaç gün sürebilir. Hesabınızın aktif hale geldiğine dair bizden ayrı bir bildirim almayacaksınız.

Başvurular ne zaman iletilebiliyor?

Başvuruları yıl boyunca kabul ediyoruz. Başvurularda dikkate almanız gereken belirli tarihler yok. Bunun için ihtiyaç duyacağınız kadar zamanı kendinize ayırın.

Bir başvurunun planlanan proje başlangıcından ne kadar önce iletilmesi gerekiyor?

Bütün başvuruları özenle değerlendiriyoruz. Bu nedenle başvurunuzu proje başlangıcından en az üç ay önce bize iletin.

Başvuruların değerlendirilmesi ne kadar sürüyor?

Gerekli bütün evraklar bize eksiksiz bir şekilde ulaşmışsa, değerlendirilmeleri üç ay kadar sürebiliyor.  

Hangi zaman aralıkları için fon almak mümkün?

Projeleriniz için önceden herhangi bir zaman aralığı belirlemiyoruz. Fonların süresi ve başlangıç tarihleri yapılacak fon anlaşmasıyla belirleniyor.

Hangi kurumlar bir finansman başvurusunda bulunabiliyor?

“Küçük proje fonu” kapsamında sadece aşağıdaki koşulları yerine getiren kurumların başvurularını işleme alıyoruz:

 

 • Almanya’da fonları vergi indirimli amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere kamu yararına çalışan, özel hukuka tabi kurumlar ve kamu tüzel kişilikleri
 • Türkiye’de sivil toplum alanında tanınan kurumlar, üniversiteler, devlet okulları ve bir vakıf ya da dernek çatısı altında bulunan okullar

Bireysel fon başvurusu yapılamıyor.

Hangi etkinlikler için fon sağlanmıyor?

Aşağıda sıralanan etkinlikler için fon sağlanmıyor:

 

 • Ağırlıklı olarak turistik nitelikli çevre gezileri ve turlar
 • Yurtdışına tek taraflı inceleme gezileri
 • Gençlerin dinlenmesine yönelik etkinlikler
 • Buluşma niteliği taşımayan okul gezileri
 • Bireylerin dil eğitimi ve inceleme amaçlı ikâmetleri
 • Aupair pozisyonları
 • Siyasi parti yönelimli projeler
 • Ticari amaçlı projeler
 • Süresiz istihdam kadroları (Personel kadroları)
 • İnşaat yatırımları

Katılımcıların sigorta teminatlarından kim sorumlu?

Bütün proje taşıyıcıları katılımcıların kaza, hastalık ve tazminat taleplerine karşı yeterli şekilde sigorta altına alınmasından bizzat sorumludurlar. Türkiye’deki etkinliklerde Almanya’dan giden her bir katılımcının bir yurtdışı sağlık sigortası yaptırmış olması gereklidir. Almanya’daki etkinliklerde de Türkiye’den gelen her bir katılımcının aynı şekilde bir yurtdışı sağlık sigortası yaptırdığını belgelemesi gerekmektedir. Bütün katılımcılar için toplu bir grup sigortası yaptırılması da mümkündür.

Sigorta masraflarının karşılanması için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya bir fon başvurusu yapılabilir.

Fon paraları ne zaman ve nasıl ödeniyor?

Fon ödemelerini sadece Euro üzerinden yapıyoruz. Bu kural hem Almanya’daki hem de Türkiye’deki kurumlar için geçerli. Ödemeler için bizim hazırladığımız “ödeme talebi” formu kullanılıyor. Fon tutarının bir çağrı yapılması beklenmeden ve dört hafta önceden bizden talep edilmesi gerekiyor.

Bütün evraklar eksiksiz bir şekilde gönderilmiş ve tarafımızca başarılı olarak değerlendirilmişse, fon tutarının % 70’i “ödeme talebi” formunun bize ulaşmasından en geç dört hafta sonra ödeniyor.

Fonlama süreci bittikten iki ay sonra ilgili rakamları içeren toplam harcama raporunun ve ayrıntılı bir sonuç raporunun bize gönderilmesi gerekiyor. Fon tutarının geri kalan kısmı ise bu toplam harcama raporu bize ulaşıp başarılı olarak değerlendirildikten sonra ödeniyor.

Etkinliğiniz gerçekleşmezse ne olur?

Bir fon onayı aldığınız halde ilgili etkinliğinizin gerçekleşmeyeceğini biliyorsanız, bunu bize vakit kaybetmeden bildirmeniz gerekiyor. Bu durum programınız içerisindeki olası değişiklikler ve gerçekten katılacak olan kişi sayısı için de geçerlidir.

Fonlar ilgili fon anlaşmasıyla düzenlenmiş olup herhangi bir iptal durumunda geri ödenmeleri zorunludur. Kullanılmayan fon miktarı, bizim vermiş olduğumuz proje numarası ve en geç harcama raporunun iletilmesiyle birlikte Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya gGmbH’nin hesabına yatırılmak zorundadır.

Programın (kısa vadeli olarak) değiştirilmesi gerekirse ne olur?

Fon onayının alınmasından sonra programınızda ya da gerçek katılımcı sayılarında herhangi bir değişiklik yapılması gerekirse, bunu bize vakit kaybetmeksizin bildirin.

Fon desteğimiz çerçevesindeki sorumluluklarınız ilgili fon anlaşmanızla düzenlenmiştir.

Fon sağlanmasına kim karar veriyor?

Fon sağlanması kararı Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın yetkisinde. Bu kararlar Almanya’daki çalışma ofisimiz ile Türkiye’deki program büromuzun yakın işbirliği sonucunda veriliyor.

Karar açısından belirleyici olan kriterler nelerdir?

Bize ulaşan başvuruları özenle inceleyip formal ve formal olmayan kriterlere göre değerlendiriyoruz.

 

Formal kriterler:

Fon başvurunuzun değerlendirilmesi açısından, başvuru dilekçenizin zamanında ve gerekli bütün evraklarla birlikte eksiksiz doldurulup gönderilmiş olması belirleyicidir.

 

Formal olmayan kriterler:

Başvurular değerlendirilirken bu formal kriterlerin yanı sıra projelerin kalitesine de dikkat ediyoruz. Bunun için proje taslağını, ilgili hazırlıkları, metotları ve etkinliklerin kapsama alanını inceliyoruz. Buna ek olarak başvuru sahipleri ve partnerlerinin profil ve amaçlarını, çalışma tarzlarını ve hedef kitlelerini de değerlendirmeye katıyoruz.

Kişisel veriler nasıl kullanılıyor?

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve Stiftung Mercator GmbH sözleşmelerin uygulanması için gerekli kişisel verileri, fon başvurularının işleme alınması ve değerlendirilmesi, raporlanması ve  Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ile onun görevlendirdiği kişi veya kurumlar, üçüncü taraf/şahıs sayılmayan hissedarlar ve işbirliği partnerleri tarafından istatistik ve değerlendirme raporları oluşturulması amacıyla elektronik olarak kaydetme, işleme ve kullanma hakkına sahiptir. Veriler üçüncü kişilere verilmez.

Kişisel bilgilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve aktarılmasında veri güvenliğine ilişkin hukuki kurallara uyulur. Veri kullanımı için verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bir onay bildirimi yapılmaması veya yapılan bir onay bildiriminin iptal edilmesi durumunda başvurusu gerçekleşen fon sağlanamaz ya da sağlanmasına devam edilemez.

Projeler nasıl değerlendiriliyor?

Projelerin değerlendirilmesi için kullanılmak üzere bir değerlendirme formunu kullanımınıza sunuyoruz.

1. Konseptin yazılması

İlk aşamada öncelikle değişim veya buluşma projeniz için temel oluşturacak bir konsept hazırlayın. En temel soruların yanıtlanması burada size yardımcı olacaktır: Neden böyle bir projeyi gerçekleştirmek istiyorsunuz? Bu projeye kimler katılacak? Proje ne zaman gerçekleşecek? Proje nasıl finanse edilecek? Proje çerçevesinde hangi konu ve soruları ele alacaksınız? Projede hangi metotları kullanacaksınız?

2. Bütün aktörlerin dâhil edilmesi

Kurumunuzun yönetimini veya direktörünü, doğrudan üstünüz konumunda olan ilgili (diğer) bütün önemli aktörleri zamanında planlamalarınıza dâhil etmenizi öneriyoruz. Bu şekilde projeye dair beklentilerinizi birlikte açıklığa kavuşturabilir, olası zorlukları zamanında dikkate alıp ortak hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.

3. Partner arayışı

Projeniz için uygun bir partner kurumu önceden aramanızı tavsiye ediyoruz. Doğru partner arayışını kolaylaştırmak için gelecekteki partnerinizden hangi somut beklentilerinizin olacağını hesaba katın ve bu beklentileri kurumunuzdaki önemli aktörlerle birlikte değerlendirerek belirleyin. Öncelikle partneriniz olacak muhtemel kurumun çalışma alanına dair genel bir fikir edinin ki, gerçekçi beklentiler ve bunlarla uyumlu kriterler belirleyebilesiniz. BURADA Türk-Alman değişim programları bağlamında kurumlararası partner arayışına yönelik bazı bilgi ve linkleri sizin için derledik.

4. Her iki partnerin veri bankasına kaydedilmesi ve projenin tanımlanması

Veri bankamız Türk-Alman öğrenci ve gençlik değişim programları alanında program, proje ve işbirliği olanakları hakkında kapsamlı bilgilendirme hizmeti sunuyor. Veri bankamızda doğrudan belirli kurum ve kuruluşları arayabilirsiniz. Kayıt işleminden sonra kurum ve projelerinizle başvurabilir ya da bir fon başvurusunda bulunabilirsiniz. Veri bankamızın yeni bir özelliği aktif olarak partner kurum arayabilmenizi sağlıyor.

5. Gerekli bütün bilgi ve belgelerin / formların temini ve doldurulması

Ayrıntılı bir harcama ve finansman planı, planlı program dosyanız, Almanya’dan başvuracak kurumlar için kamu yararını gösterir belge (genellikle bağlı olunan vergi dairesinden alınan bir vergi muafiyeti belgesi), Türkiye’den başvuracak olan kurumlar için [XYZ] ve imzalı onay ve veri güvenliği beyannamesi vb. belgelerden oluşur.

6. Başvurunuzun planlanan proje başlangıcından en az üç ay önce gönderilmesi

Şunu dikkate alın: Bize ulaşan bütün başvuruları büyük bir özenle inceliyoruz. Bu nedenle başvurunuzu bize erkenden ulaştırmanız hem sizin için hem de bizim için bir avantaj sağlar. Başvurularda hangi kriterleri özellikle önemsediğimizi de hesaba katın: Başvurunun zamanında ve gerekli bütün belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olarak gönderilmesi belirleyici bir faktördür. Bunun yanı sıra başvurularınızı, planladığınız projenin niteliği/kalitesi, taslağı ve/ya konsepti, planladığınız hazırlık etkinlikleri, öngördüğünüz metotlar ve etkinliklerinizin kapsama alanı açısından da değerlendiriyoruz.

7. Projenizi gerçekleştirin!

Projeniz süresince değerli birçok deneyim edinin ve böylece sadece iyi bir şey yapmış olmakla yetinmeyip bunu başkalarına da anlatın! Yerel medyayla iletişime geçin ve projenizi sosyal medya üzerinden de paylaşın. (Fon başvurunuzun onaylanmasıyla birlikte bizden bir “halkla ilişkiler çalışmaları için yapılacaklar listesi” alacaksınız.) Programınızdaki zorunlu değişiklikleri vakit kaybetmeden bize bildirmeniz ve sonradan harcama raporunuz için size lâzım olacak döküman ve faturaları özenle saklamanız gerektiğini sakın unutmayın.

 

Harcama raporu nedir?

“Harcama raporu” ile projenizin bitiminden sonra, size sağladığımız fonları nasıl kullandığınızı bize ayrıntılı olarak belgeliyorsunuz. Bir taraftan projenizi nasıl uyguladığınız, hedeflerinize ne kadar ulaştığınız ve ilk planlamalarda hangi sapmaların ortaya çıktığı ile ilgili ayrıntıları barındıran bir içerik raporu oluşturacaksınız. Diğer taraftan ise projeniz için yapılan maddi harcamaları gösteren finansal bir rapora ihtiyacımız olacak. Bunun için harcamalara dair bütün belgeleri (faturalar; uçak, tren ve şehir içi toplu taşıma biletleri; alışveriş ve restoran fişleri vb.) özenle saklamanız büyük önem taşımaktadır. Harcama raporunda (bunun için gerekli taslak formu da bizden alacaksınız) projeniz için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın sağladığı fonlarla finanse edilerek yapılan bütün harcamaların bir listesini ve bu harcamalara dair bütün belgelerin orijinallerini bize göndereceksiniz. Orijinal belgeleri hukuksal açıdan bizzat saklamak zorunda olan kurumlar ise bize bu belgelerin kopyalarını gönderip bu kopyaların orijinal belgelerle uyuştuğunu ilâveten yazılı olarak onaylayabilirler.

Mevcut çağrılar
Destek Programlarımız

Küçük Proje Finansmanı
WILLKOMMEN TÜRKEI!
HOS GELDIN ALMANYA!
Model projeler

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke ist eine Initiative der Stiftung Mercator.
Stiftung Mercator’un girisimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya

… girişimiyle

 Türk ortakları

sponsorlar ve ortaklar

Fragen, Ideen oder Anregungen?
Sorular, fikirler veya öneriler?

Kontaktformular

 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.
Data protection
We, the Deutsch-Türkische Jugendbrücke gGmbH (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
Data protection
Country flag TUR
We, the Deutsch-Türkische Jugendbrücke gGmbH (Registered business address: Germany), would like to process personal information with external services. This is not necessary for the use of the website, but allows us to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: