Öğrenci değişimi, okul hayatının en çok iz bırakan deneyimlerinden biridir. Bu yüzden DTJB düzenli olarak „Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türkiye-Almanya öğrenci değişim projeleri” projesini finanse etmek için çağrıda bulunuyor. Proje, 2009 yılında programı başlatan Robert Bosch Stiftung tarafından finanse edilmektedir. Biz „Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya!“ projesini Eylül 2014’ten beri gerçekleştiriyoruz ve 2017 yazından bu yana bu başarılı öğrenci değişim programını üstlenen kurumuz. Türkiye’de program, Goethe-Institut İstanbul ile birlikte uygulanmaktadır.

Gençler, karşılıklı değişim içinde diğer ülkenin kültürünü tanıyor ve yeni ilişkiler kuruyor: Okula gidiyorlar, ailelerin yanında günlük yaşamı tecrübe ediyor ve bir proje üzerinde birlikte çalışıyorlar. Proje çalışmasının konusunu ve uygulamasını öğrenciler kendileri seçiyor.

Değişim programı 5. sınıftan itibaren her türden okula yöneliktir. Kolejlerin yanı sıra devlet okulları, liseler, ortaokullar ve de özel okullar katılabilir.

2015 yılından beri DTJB, yaklaşık 1000 katılımcı ile 30’dan fazla öğrenci değişim projesini desteklemiştir.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya hangi öğrenci değişim programlarını sunuyor?

„Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türk-Alman öğrenci değişim projeleri“ adlı program Almanya ile Türkiye arasındaki öğrenci değişim projeniz için ilk seçenektir. Bu başarılı program kapsamında 2009’dan bu yana her iki ülkeden öğrenciler buluşuyor ve okullar arası ortaklıklar oluşuyor. Söz konusu program Robert Bosch Vakfı tarafından başlatıldı. 2017’den beri programın ilânı ve duyurusu taşıyıcı kurum olarak bizim tarafımızdan yapılıyor. Finansmanı ise yine Robert Bosch Vakfı tarafından sağlanıyor. Program Türkiye’de Goethe Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

Daha küçük öğrenci değişim projelerinize kısmi ya da (istisnai durumlarda) 5.000 Euro’ya kadar tam finansman sağlamak için yine aynı şekilde “Küçük proje fonu”muza başvurabilirsiniz. “Küçük proje fonu”yla ilgili sizler için hazırladığımız “proje başvurusunun yedi aşaması”na “BURADAN ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bilgiler „Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya! Türk-Alman öğrenci değişim projeleri“ adlı programa yöneliktir.

Programa kimler başvurabilir?

Programa Almanya ve Türkiye’den her biri birer öğrenci grubuyla bir değişim programı gerçekleştirmek isteyen okullar başvurabilir. Program çerçevesinde her türlü okula ve bu okulların 5. sınıf ve üzeri öğrencileri ile öğretmenler ve eğitim danışmanlarına fon desteği sağlanmaktadır. Grupların 10 – 25 arası öğrenciden oluşması gerekiyor.

Programımız doğrudan bütün okul türlerini hedeflemektedir. Şimdiye dek özel okullar, liseler ve meslek okullarının yanı sıra özel eğitim kurumları ile alt dereceli orta eğitim kurumlarına fon sağlandı.

Neler için fon başvurusu yapılabilir?

Aşağıdaki kısmi çalışma alanlarıyla ilgili fon başvurusu yapılabilir?

 • Sorumlu öğretmenlerin ön hazırlık ve değerlendirme toplantıları
 • Ziyaret ve iade-i ziyaretler için yol masrafları
 • İkâmet masrafları (gerekli sigortalar, giriş ücretleri vb. harcamalar dâhil)
 • Proje uygulama masrafları (örneğin telif ücretleri ya da çalışma materyalleri için gerekli harcamalar)

Bunun yanı sıra dış kaynak desteği ve/ya katılımcıların kendi öz kaynaklarıyla katkı sağlaması da talep edilir ve/ya şart koşulur.

Proje hangi aşamaları kapsıyor?

Proje şu aşamalardan oluşmaktadır:

a)  Bir hazırlık aşaması
b)  Bir ziyaret ve iade-i ziyaret
c) Bir değerlendirme aşaması
d)  Birkaç haftalık hazırlık aşaması derslerle paralel şekilde gerçekleştirilir. Bu aşamada Almanya ve Türkiye’den katılan eğitim danışmanları birlikte söz konusu öğrenci değişim projesini planlayıp öğretmenler için bir hazırlık buluşması düzenlerler. Bu aşama ayrıca ilgili ülkedeki öğrencilerin hazırlayıcı nitelikte bir proje çalışması ile Alman ve Türk öğrenciler arasında ilk temasın sağlanmasını da kapsamaktadır.
e) Ziyaret ve iade-i ziyaretler her bir taraf için 7-10 gün arası olup bu sürenin en az iki günü proje çalışmasına ayrılır. (8 günden uzun süren ziyaretlerde proje çalışmasına 3 gün ayrılır.)
f) Değerlendirme aşamasında Almanya ve Türkiye’den katılan eğitim danışmanları sonuçları birlikte kayıt altına alıp değerlendirirken, öğretmenlere yönelik bir değerlendirme buluşması gerçekleştirilir, öğrencilerin (anket veya geri bildirim görüşmeleriyle elde edilen) görüşleri / deneyimleri yorumlanır.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Robert Bosch Vakfı ve İstanbul Goethe Enstitüsü öğrenci değişim projelerinin planlaması ve uygulamasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. İlgili dışişleri bakanlıklarının seyahat ve güvenlik uyarılarının dikkate alınması zorunludur.

Bir öğrenci değişim projesi ne kadar sürüyor?

„Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya!“ programı çerçevesindeki bir öğrenci değişim projesi, karşılıklı 7-10’ar gün arası süren bir ziyaret ve iade-i ziyareti kapsar.

Buna proje hazırlık ve değerlendirme aşamaları (bkz. yukarıda) eklenir.

Bir fon için nasıl başvuruda bulunabilirim?

„Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya!“ programı için düzenli aralıklarla yeniden çağrı yapılır. Güncel başvuru tarihleri hakkında sizi web sitemiz ve sosyal medya kanallarımız üzerinden bilgilendiriyoruz.

Lütfen başvuru dosyanızın gönderilmesinden en az dört hafta önce başvurunuzla ilgili cevap bekleyen soruların açıklığa kavuşturulması için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ile iletişime geçin.

Başvuruyu kim yapıyor?

Başvurular Alman partner okul tarafından mevcut başvuru formuyla birlikte ve öngörülen tarihler içerisinde Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya yapılır.

Projemin onaylanıp onaylanmadığını ne zaman öğrenirim?

Bütün başvuruları titiz bir şekilde inceliyoruz. Okulunuz için finansal plan güvenliğinin ne anlama geldiğini biliyor ve size erkenden haber verebilmek için çaba harcıyoruz. Başvurunuzun yapılmasından yaklaşık altı hafta sonra başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığına dair bizden haber alacaksınız.

Kabul edilmesi durumunda: Onay süreci ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor?

Onay süreci Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’dan fon için kabul yazısı alınmasıyla başlar ve tam olarak bir yıl sonra biter.

Bir onay periyodu içerisinde bu program üzerinden kaç projeye fon desteği sağlanıyor?

2018 yılı program ilânları çerçevesinde maksimum 15 öğrenci değişim projesi için fon desteği kullanıma sunuldu. Başvurular her ilânla birlikte bir jüri komitesi tarafından titizlikle inceleniyor. En iyi projelere fon desteği veriliyor.

Planlanan öğrenci değişim projesi için henüz başvuru aşamasında bir partner bulmuş olmam gerekir mi?

Evet, birlikte bir öğrenci değişim projesi gerçekleştirmek isteyen her iki okulun da başvuru aşamasında kesinleşmiş olmaları gerekir. Bir Türk-Alman öğrenci değişim projesi planlıyor ama parter kurum arayışında zorlanıyorsanız, size yardımcı olmaya hazırız.

BURADA Türk-Alman öğrenci değişiminde partner arayışına yönelik derlediğimiz bilgileri bulabilir, BURADAN ise Türk-Alman öğrenci değişimi alanında 600’den fazla kurumun kayıtlı olduğu veri bankamıza ulaşabilirsiniz.

1) Konsept & Ortak planlama

Planladığınız öğrenci değişim projenizin temel hatlarını içeren bir konsept hazırlayarak işe başlayın. En temel soruların yanıtlanması burada size yardımcı olacaktır: Neden böyle bir projeyi gerçekleştirmek istiyorsunuz? Bu projeye kimler katılacak? Proje ne zaman gerçekleştirilecek? Proje nasıl finanse edilecek? Proje hangi kurumların ortaklığıyla / desteğiyle gerçekleştirilecek?

Okul müdürünüzü ve konuyla ilgili (diğer) bütün önemli aktörleri planlamalarınıza dâhil etmenizi öneriyoruz. Böylece projeye dair beklentilerinizi birlikte açıklığa kavuşturup hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.

2) Partner arayışı

Doğru partner arayışını kolaylaştırmak için gelecekteki partnerinizden somut olarak neler beklediğinizi düşünün. Bu süreçte coğrafi konum (kentsel ya da kırsal karakter) gibi açıları da hesaba katın.

Aşağıdaki kaynaklar bir partner kurum arama sürecinde size yardımcı olabilir:

 

 • Gençlik Köprüsü Türkiye Almanya’nın veri bankası:
  Veri bankamızda Türk-Alman öğrenci değişim programlarında aktif 600’den fazla kurum ve okul kayıtlı. Potansiyel partnerlerinizin dikkatini çekmek için veri bankamıza arayıcı kurum olarak kaydolabilirsiniz.

 

 • Kardeş şehirler: Şehrinizin Türkiye’deki bir şehirle kardeş şehir ortaklığı bulunuyor mu? Böyle bir ortaklık varsa, bundan sorumlu olan isimler size iyi bağlantılar sunabilirler.

 

 • Almanya ve Türkiye’de öğretmenler için mesleki gelişim seminerleri de düzenleyen Goethe enstitüleri

 

 • Avrupa’daki Okullar için eTwinning Ağı (eTwinning-Netzwerk für Schulen in Europa) ortak ders projeleri için uygun partner okullar bulmanızda size internet üzerinden destek sağlıyor.

 

 • School Education Gateway stratejik ortaklıklara yönelik partner okul arayışında size destek sunuyor.

 

 • Sanal bir partner kurumlar borsası olup partner okul arayışınızda size dünya genelinde yardımcı olan PARTNER OKULLAR AĞI (PARTNERSCHULNETZ)

 

 • Pasch-Net Almanya’daki okullarla ortaklık kurulmasında ve öğrenci değişim projelerinde yardımcı oluyor.

 

 • SchoolsOnline British Councils’ın uluslararası bağlantıları teşvik etmek amacıyla kurduğu ve tüm dünyada okulların kaydolup partner kurum bulabilmeleri için ücretsiz olarak kullanıma sunduğu faydalı bir portal.

 

Bir partner kurum aramaya başlamadan önce temel soruları (esasların belirlendiği izin belgesi, muafiyet, zaman aralığı vb.) okul yönetimiyle birlikte değerlendirip açıklığa kavuşturmayı unutmayın.

Partner kurumunuzla iletişim ve işbirliği sürecinde daha sonra projenizle gerçekleştirmek istediklerinizi önceden deneyimlemiş olursunuz: Fikir ve beklentilerinizle ilgili bir alışverişe girerek birbirinizden yeni şeyler öğrenirsiniz. Birbirinizle temasa geçerek kültürlerarası diyalog için ilk adımı atmış olursunuz. Kelimenin gerçek anlamıyla “oyunda kalabilmek” için bu ilişkiyi sürekli ayakta tutmalısınız.

İletişim akışınızı ve işbirliğinizi net ve kurallı bir şekilde düzenlemenizi öneririz. Görüşülecek yetkili kişileri ve onların muhtemel yardımcılarını seçin. Kimin hangi durumda muhatap kabul edilebileceğini ve hangi açıklamaları yapmaya yetkili olduğunu belirleyin.

 

Bir projeyi birlikte gerçekleştirmeye karar verdiğinizde o projeyi doğrudan görüşmelerle somutlaştırmak genellikle çok faydalı olur. Çoğu zaman planlama ve hazırlık buluşmaları için de fon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Önceden (yeni) partnerinizle konsept ve planlanan proje gelişimi hakkında bir görüş birliğine varın. Böylece iki taraf da fikirlerinin projeye tamamen yansıdığını görerek kendilerini projeyle özdeşleştirebilir. Okulunuzdaki bütün önemli aktörleri sürece yeniden dâhil edin. Bu aşamada konu seçiminizi de somutlaştırabilirsiniz. Size önerimiz: Bu sürece öğrencilerinizi de dâhil edin.

3) Öğrencilerin motivasyonu ve anne ve babaların bilgilendirilmesi

Öğrencilerin dikkatini Almanya veya Türkiye’deki değişim programlarına çekmek için tematik akşam etkinliklerinden, deneyim raporlarından, film gösterimlerinden ve/ya fotoğraf sunumlarından yararlanın.

Öğrencilerin ebeveynlerini bilgilendirerek planlanan değişim projesi için yazılı izinlerini alın. Onların sorularını cevaplayabilmek, çekincelerini giderebilmek için planlanan programla ilgili temel bilgileri ve programın avantajlarını derleyin.

4) Fon başvurusunun yapılması

Bir partner okul bulup oradaki meslektaşlarınızla temasa geçebildiyseniz, öğrenci değişim projenizin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini ve destek konusunda hangi seçeneklerin temin edilebileceğini belirlemelisiniz.

Öğrenci değişim programlarını ve fon imkânlarını aramaya başlamadan önce atılması gereken önemli adımlardan biri de Alman öğrenci grubunun Türkiye’ye ya da Türk öğrenci grubunun Almanya’ya yapacağı ziyaretle ilgili seyahat masraflarının hesaplanmasıdır. Gidilen yerde yapılacak etkinlikler, transferler, beslenme, birlikte götürülmesi gerekli malzemeler ve halkla ilişkiler çalışması için ek masraflar çıkacaktır.

Harcama planı oluşturulduktan sonra bunu karşılayabilecek (özellikle seyahat masrafları için) bir bütçenizin olup olmadığını okulunuzun yönetimiyle birlikte değerlendirerek tespit edin.

İhtiyacınız olan fon miktarıyla ilgili sabit bir öngörünüz varsa, çalışma alanınız için söz konusu olabilecek fon programlarına bakabilirsiniz.

Kültürlerarası etkinliklerinizi ek olarak projenizin tematik içeriğine de dahil olacak şekilde planlamanızı öneriyoruz. Ayrıca ortak proje çalışmanızın ürünü olarak proje sonucuyla ilgili yapılacak somut bir öngörü de projeniz için iyi bir argüman olacaktır.

Temel öğrenci değişim programımızın adı „Willkommen Türkei! Hoş geldin Almanya!“. Bu program çerçevesinde her türlü okuldan 5. sınıf ve üzeri öğrencilere öğretmenleri ve eğitim danışmanlarıyla birlikte tematik ve yöntemsel açıdan serbest seçmeli proje konularında fon sağlanıyor.

Ayrıca ilânları yıllık yapılan ve sürekli değişen konulardaki model projeler için de bize fon başvurusu yapabilirsiniz. Bu model projeler için Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen küçük proje fonumuz çerçevesinde parçalı finansman, karşılamayan ihtiyaçlar için finansman ya da istisnaî durumlarda 5.000 Euro’ya kadar tam finansman başvurusunda bulunabilirisiniz.

5) Partnerlerle tanışma (Hazırlık buluşması dâhil)

Hazırlık buluşması çerçevesinde proje partnerlerinin bizzat tanışması, sorunsuz bir proje yürütme süreci ve karşılıklı beklentilerle ilgili fikir alışverişi açısından önemli bir yapıtaşı oluşturur. Bunun yanı sıra bireysel görüşmeler yoluyla karşılıklı görev dağılımı veya zaman planlaması üzerinde çalışabilir ve güven veren bir ortamda çözüm bekleyen konuları halledebilirsiniz.

Bu nedenle kendi beklentilerinizi ve çözüm bekleyen konuları okul yönetimi, öğrenci velileri ve de öğrencileriniz gibi önemli muhataplarınızla önceden konuşarak belirleyin. Hazırlık buluşmanız çerçevesinde partnerlerinizle bizzat tanışıp ortak projeniz için önemli bir güven ilişkisi kurabilirsiniz.

6) Hazırlık

Öğrencilerinizle birlikte onların kendilerini partner okulun öğrencilerine tanıtabilmesi amacıyla önceden bir yöntem (video konferans, film vb. gibi) belirlemelisiniz. Bu ilk temas öğrencilerinizi uyumlu bir değişim programı adayı ile eşleştirmenizde size yardımcı olacaktır. Öğrencileriniz bu şekilde değişim programı bünyesinde (zaten bir hafta evinde kalacakları) kendi partnerleriyle tanışabilir ve karşılıklı bir güven ilişkisi kurabilirler. İyi bir hazırlık aşaması öğrencilerin hevesini ve proje çalışmalarına aktif bir şekilde katılmak için ilgilerini arttırırken, anne ve babaları ise projeye destek olmaya teşvik edecektir.

Proje hazırlıklarının içeriği dışında önemli bütün muhatapları planlanan değişim programıyla ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek de önemlidir. Okul yönetimini projenin yürütme planının oluşturulmasına dâhil edin ve bu planı proje partnerinizle sıkı bir şekilde müzakere ederek ortak bir sonuca bağlayın.

7) Uygulama ve değerlendirme

Projeniz nihayet başlayabilir. Bu kadar iyi hazırlandıktan sonra her şey yolunda gidecektir. Ama siz yine de çok özel / istisnaî bir durumla karşılaşma ihtimalinizi düşünerek bütün katılımcı ve velilerle en önemli telefon numaralarının bulunduğu listeleri paylaşın. Akıllı telefonlar ve taşınabilir diğer iletişim araçlarıyla online kısa mesaj servislerinden birinde (WhatsApp, Telegram vb. gibi) bir haberleşme grubu oluşturmak katılımcılarla hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurmanızı sağlar. Öngörülmeyen durumlarla karşılaşmamak için bu grup iletişimini belli kurallara bağlayın. Bütün katılımcıların, velilerin, partner okulunuzdaki meslektaşlarınızın telefon numaraları ve mail adreslerinin bulunduğu bir liste ve proje haftası içerisindeki randevu planınızı oluşturun. Bu tedbirle gerekli durumlarda anında müdahale edebilirsiniz. Ortaya çıkabilecek küçük pürüzleri sakin bir şekilde karşılayın, ufak doğaçlama çözümler üretmekten çekinmeyin.         

Başarılı olan projenizin kalıcı bir etki yaratabilmesi için bir sonraki aşamada projeyi iyi bir değerlendirme çalışmasıyla tamamlamanız gerektiğini unutmayın. Proje sonuçlarını kamuya açık bir ortam üzerinden paylaşabilir misiniz? En iyi fotoğrafları seçin, öğrencilerinizden henüz yeni olan deneyimlerini yazıya dökmelerini isteyin. Yaratıcı olun! Partnerlerinizle projede nelerin çok iyi işlediğine, bir dahaki sefere neleri daha farklı yapacağınıza ve olası bir devam projesinden neler beklediğinize dair fikir alışverişinde bulunun. Ortaya çıkan sonuçları not alın. Bunun bir projeyle sınırlı kalmaması için gerekli en iyi altyapıyı böylece birlikte oluşturmuş olursunuz. Partner okulunuzla birlikte harika bir projeyi hayata geçirdiniz. Artık işbirliğinizi buna dayanarak daha da derinleştirebilirsiniz.     

Potansiyel köprü kurucularımızla paylaşmak üzere projenizle ilgili canlı izlenimlerinizi ve deneyimlerinizi bize iletirseniz, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ekibi olarak çok seviniriz.

Mevcut çağrılar

Mevcut çağrılarımız yok.

Destek Programlarımız

Küçük Proje Finansmanı
WILLKOMMEN TÜRKEI!
HOS GELDIN ALMANYA!
Model projeler

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke ist eine Initiative der Stiftung Mercator.
Stiftung Mercator’un girisimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya

… girişimiyle

Türk ortakları

sponsorlar ve ortaklar

Fragen, Ideen oder Anregungen?
Sorular, fikirler veya öneriler?

Kontaktformular

 • Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.